fredag, februari 7

Utvärdering av Januari

Lästa böcker: Fallen ängel 
Recenserade böcker: 2, The Hunger Games och Attack on Titan
Favorit av lästa böcker: Fallen ängel
Favorit av recenserade böcker: The Hunger Games
Sämst av lästa böcker: Fallen ängel

Lästa sidor: 605
Kommentar: Bästa på länge!
Mål för nästa månad: Ska recensera två böcker som jag har läst ut, förhoppningsvis läsa ut förlorad ängel och kanske börja på förr eller senare exploderar jag.
Förra månadens mål: att läsa mycket mer och recensera de tre böckerna jag hade läst ut, har läst mycket mer och har recenserat två av tre böcker så det tycker jag gick bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar